Soke nei secoli

Di seguito vengono elencati i nomi dei Soke (Caposcuola) che si sono succeduti alla guida dell’Hontai Yoshin Ryu nel corso degli ultimi quattro secoli.

 • Fondatore:

  Oriemon Shigetoshi TAKAGI

 • 2° Soke

  Umanosuke Shigesada TAKAGI

 • 3° Soke

  Gennoshin Hideshige TAKAGI

 • 4° Soke

  Kihei Shigenobu OHKUNI

 • 5° Soke

  Yakuro Nobutoshi OHKUNI

 • 6° Soke

  Tarodaiyu Tadanobu OHKUNI

 • 7° Soke

  Kihei Yoshisada OHKUNI

 • 8° Soke

  Yozaemon Yoshisada NAKAYAMA

 • 9° Soke

  Jinnai Sadahide NAKAYAMA

 • 10° Soke

  Buemon Hidenobu OHKUNI

 • 11° Soke

  Kizaemon Sadatoshi NAKAYAMA

 • 12° Soke

  Kamaji Hidetoshi OHKUNI

 • 13° Soke

  Ikugoro Hisayoshi YAGI

 • 14° Soke

  Takeo Masatsugu ISHYA

 • 15° Soke

  Matsutaro Masaharu ISHYA

 • 16° Soke

  Happeita Masayoshi KAKUNO

 • 17° Soke

  Saburo Masanori MINAKI

 • 18° Soke

  Tsuyoshi Munetoshi INOUE

 • 19° Soke

  Kyoichi Munenori INOUE