Staff

Fabio Serafini

Shodan ( I° Dan) Hontai Yoshin Ryu
View Details

Emanuele Tomarelli

Shodan ( I° Dan) Hontai Yoshin Ryu
View Details

Franco Di Matteo

Shodan ( I° Dan) Hontai Yoshin Ryu
View Details

Massimiliano Moretti

Shodan ( I° Dan) Hontai Yoshin Ryu
View Details